ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФАВІПІРАВІРУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСНОЇ СПОЛУКИ ЄВРОПІЮ (III)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2021.1.58-64

Анотація

Особливий інтерес в останні роки викликає можливість аналітичного застосування не тільки ефектів сенсибілізації люмінесценції іонів лантанідів, а й її гасіння або збільшення для непрямого визначення ряду лікарських препаратів. Фавіпіравір (ФАВ) – 6-фторо-3-гідроксипіразин-2-карбоксамід – пероральний противірусний засіб, схвалений для лікування грипу в Японії. Цей препарат є аналогом пуринових нуклеозидів, який діє як конкурентний інгібітор РНК-полімерази, необхідної для реплікації вірусу.

Фавіпіравір є здатним до утворення з іонами Eu(III) комплексної сполуки, в якій за рахунок внутрішньомолекулярного переносу енергії збудження від органічного ліганда на іон Eu(III) спостерігається досить незначна сенсибілізована люмінесценція останнього за рахунок дисіпаціїї енергії збудження з триплетного рівня (24390 см-1), яка не може бути використана для аналітичних цілей.

Розглянуто вплив деяких поверхнево-активних та донорно-активних-речовин на інтенсивность люмінесценції (Ілюм) комплексу Eu(III)–ФАВ. Встановлено, що тільки батофенантролін (БФ) значно збільшує Iлюм комплексу Eu(III)–ФАВ, приблизно у 10 разів, за рахунок більш ефективної внутрішньомолекулярної передачі енергії від батофенантроліну (18100 см-1) на рівень іонів європію (17300 см-1). Встановлено синергетичний ефект, який проявляється в комбінованій дії двох комплексів (Eu(III)–БФ і Eu(III)–ФАВ) і перевищує суму Ілюм кожного з них окремо. Виявлений синергізм обумовлений утворенням різнолігандного комплексу. Методом обмеженого логарифмування встановлено, що утворюється змішаний комплекс Eu(III)–БФ–ФАВ (1:1:1).

Показана можливість використання комплексної сполуки Eu(III)–БФ в якості нового люмінесцентного зонду для визначення фавіпіравіру. Інтенсивність люмінесценції є максимальною при рН 7,5 (уротропіновий буфер). Для аналітичних цілей було вибрано смугу збудження λзбуд = 315 нм. Виявлено, що введення різних кількостей фавіпіравіру в водні розчини комплексу Eu(III)–БФ викликає збільшення 4f-люмінесценції європію (III) (перехід 5D07F2, λеміс = 615 нм) та часу життя його збудженого стану.Калібрувальний графік лінієн у діапазоні концентрацій фавіпіравіру 0,5-10,0 мкг/мл. Розроблену методику валідовано за такими показниками: специфічність, лінійність, точність, межа кількісного визначення. Запропонована методика характеризується задовільними метрологічними характеристиками та простотою виконання та може бути рекомендована для визначення ФАВ в таблетках.

Біографії авторів

Скрипинець Ю.В., Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

К.х.н., старший науковий співробітник

Єгорова А.В., Фізико-хімічний інститут ім О.В. Богатського НАН України

Д.х.н., проф., провідний науковий співробітник

Леоненко І.І., Фізико-хімічний інститут ім О.В. Богатського НАН України

К.х.н., науковий співробітник

Войтюк О.Д., НДАЛ ОДО "ІНТЕРХІМ"

Заст. зав.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30