ФІЗИКО-ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В СИСТЕМІ Ag7PSe6 – AgSbP2Se6

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2021.2.28-34

Анотація

Вивчення фізико-хімічної взаємодії здійснювали шляхом вивчення методами ДТА та РФА 12 зразків всередині системи Ag7PSe6–AgSbP2Se6. Вихідними речовинами були попередньо синтезовані із елементарних компонентів високої чистоти сполуки Ag7PSe6 та AgSbP2Se6. Температури термічних ефектів на термограмах та дані РФА сполук добре узгоджуються із літературними даними. Встановлено, що одержано низькотемпературну модифікацію Ag7PSe6, яка кристалізується в кубічній сингонії, ПГ Р213 та тригональну модифікацією AgSbP2Se6.

На кривих нагрівання і охолодження зразків системи проявилась велика кількість ефектів, що вказувало на складний характер фізико-хімічної взаємодії у системі Ag7PSe6–AgSbP2Se6. За характером термограм досліджених зразків можна було припустити, що за взаємодією компонентів система складається із трьох відмінних між собою частин. Результати РФА добре узгоджуються із даними ДТА. За результатами узагальнення отриманих даних встановлено:

  1. В області концентрацій 100 – 44 мол.% Ag7PSe6, до потрійної системи Ag4P2Se6 – AgSbSe2 – Se відбувається хімічна реакція, що описується загальним рівнянням:

хAg7PSe6+(1-х)AgSbP2Se6=(7-7х)/5Ag4P2Se6+(1-х)AgSbSe2+(9х-4)/5Ag7PSe6+(2-2х)/5Se,

де 0.44 ˂ х ˂ 1.00.

  1. В області концентрацій 44 – 37.5 мол.% Ag7PSe6, від перетинаючої потрійної системи Ag4P2Se6 – AgSbSe2 – Se до перетинаючої потрійної системи Ag4P2Se6 –Sb2Se3 – Se взаємодія відбувається за рівнянням реакції:

хAg7PSe6+(1-х) AgSbP2Se6=(2-х)/2Ag4P2Se6+(8х-3)AgSbSe2+(2-3.5х)Sb2Se3+2.5Se,

де 0.375 ˂ х ˂ 0.44.

  1. В області концентрацій 37,5 – 0 мол.% Ag7PSe6, від перетинаючої потрійної системи Ag4P2Se6 –Sb2Se3 – Se до AgSbP2Se6 спостерігається взаємодія, що описується рівнянням реакції:

хAg7PSe6+(1-х)AgSbP2Se6=(3-8х)/3AgSbP2Se6+7х/4Ag4P2Se6+(1-х)/2Sb2Se3+(9-18х)/2Se,

де 0˂ х ˂ 0.375.

Таким чином, переріз Ag7PSe6 – AgSbP2Se6 перетинає три почетверні системи та дві потрійні системи. У точках перетину перерізу Ag7PSe6 – AgSbP2Se6 відбуваються наступні хімічні реакції:

4Ag7PSe6 + 5AgSbP2Se6 = 7Ag4P2Se6 + 5AgSbSe2 + 2Se

6Ag7PSe6 + 10AgSbP2Se6 = 13Ag4P2Se6 + 5Sb2Se3 + 3Se.

Для уточнення характеру взаємодії було додатково синтезовано 3 зразки, із вмістом 30, 37.5, та 44,4 мол.% Ag7PSe6. Перший з них знаходиться поблизу системи Ag4P2Se6 – Sb2Se3 – Se, а два інших на перетині перерізу Ag7PSe6 – AgSbP2Se6 та потрійних систем Ag4P2Se6 – Sb2Se3 – Se та Ag4P2Se6 – AgSbSe2 – Se, відповідно. Одержані зразки досліджувалися методом ДТА, МСА та РФА.

Термограми зразків характеризуються відсутністю ефектів поліморфного перетворення Ag7PSe6 та наявністю термічного ефекту плавлення селену. Дослідження мікроструктури довело багатофазність всіх зразків. На порошкограмах всіх трьох зразків наявні рефлекси Ag4P2Se6, а у зразка із вмістом 30 мол.% Ag7PSe6 тетрарної фази AgSbP2Se6 та бінарної Sb2Se3. Дифрактограми зразків із вмістом 37,5 та 44,4 мол.% Ag7PSe6, що відповідають точкам перетину перерізу Ag7PSe6 – AgSbP2Se6 із потрійними системами Ag4P2Se6 – Sb2Se3 – Se та Ag4P2Se6 – AgSbSe2 – Se, співставлялись із розрахованими для трьохкомпонентних сумішей у відповідних співвідношеннях. Встановлено, що розраховані за літературними даними дифрактограми трьохкомпонентних сумішей повністю узгоджуються з експериментальними, що доводить правильність припущення, що за умов експерименту переріз Ag7PSe6 – AgSbP2Se6 перетинає квазіпотрійні системи Ag4P2Se6 – Sb2Se3 – Se та Ag4P2Se6 – AgSbSe2 – Se, а також почетверні системи Ag7PSe6 – Ag4P2Se6 – AgSbSe2 – Se, Ag4P2Se6 – AgSbSe2 – Sb2Se3 – Se, AgSbP2Se6 – Ag4P2Se6 – Sb2Se3 – Se.

Ключові слова: фізико-хімічна взаємодія; ДТА; РФА; фазовий склад.

Біографії авторів

В.І. Сабов, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Науковий співробітник

І.Є. Барчій, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії

М. П'ясецкі, Університет ім. Яна Длугоша

PhD, Проф.

М.Й. Філеп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

М.Ю. Сабов, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кандидат хімічних наук, доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-10