КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУКИ AgGa2Тe3І

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.1.19-21

Анотація

Сполука AgGa2Te3I належить до тетрарних напівпровідників загальної формули AІВІІІ2X3Y (AІ – Cu, Ag; ВІІІ – Ga, In; X – S, Se, Те; Y - Cl, Br, I). Вперше методом порошку досліджено її будову, що кристалізуються в тетрагональній сингонії, пр. гр. I-4, структурний тип CuIn2Te3Cl, з параметрами комірки: a = 6.0041(4) Å, c = 11.965(1) Å. Сполуку синтезовано у вакуумованих кварцових ампулах з простих речовин та попередньо синтезованого AgI шляхом ступінчастого нагріву заздалегідь приготовленої шихти. Виходячи з температур плавлення компонентів шихти, була обрана максимальна температура синтезу 1070 К, подальший гомогенізуючий відпал при 770 К протягом 300 год. та наступне гартування у воді кімнатної температури. В результаті проведеного синтезу був отриманий компактний сплав сірого кольору, стійкий на повітрі. Зйомка дифрактограми подрібненого у порошок зразку проводилася на дифрактометрі ДРОН 4-13, CuKα випромінювання, засвітка в одній точці 15 сек. Для обрахунку структури використовували програму WinCSD. Структура сполуки уточнювалася методом Рітвельда. Були проаналізовані отримані результати по будові сполуки та показана її приналежність до дефектних напівпровідників.

Біографії авторів

І.А. Іващенко, Волинський національний університет імені Лесі Українки

к.х.н., професор кафедри хімії та технологій

В.С. Козак, Волинський національний університет імені Лесі Українки

к.х.н.

Л.Д. Гулай, Волинський національний університет імені Лесі Українки

д.х.н., професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища

І.Д. Олексеюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки

д.х.н., професор, завідувач кафедри хімії та технологій

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-23