ОТРИМАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У СИСТЕМІ Ag6PS5I‒Ag7GeS5I

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.2.16-22

Анотація

Дана робота присвячена отриманню щільних керамічних Ag+ провідних твердих електролітів в системі Ag6PS5I‒Ag7GeS5I та дослідженню їх електричних та оптичних властивостей. Методом оптичної спектроскопії дифузного відбивання (неруйнівного та простого методу) отримано значення оптичної енергії псевдоширини забороненої зони твердих розчинів складу Ag6+x(P1-xGex)S5I (х=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1,0) із використанням залежності функції Кубелки-Мунка із застосуванням графічного методу Таука. В результаті проведеного математичного аналізу та графічної обробки встановлено, що тетрарні галогенхалькогеніди Ag6PS5I та Ag7GeS5I і тверді розчини на їх основі Ag6+x(P1-xGex)S5I (х=0.25, 0.5, 0.75) належать до прямозонних напівпровідників, що характеризуються забороненим оптичним переходом. Дослідження електропровідності твердих розчинів Ag6+x(P1-xGex)S5I (х=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0) проводили методом імпедансної спектроскопії, в частотному 1×101–3×105 Гц та температурному 293-383 K діапазонах. Для всіх керамічних матеріалах виготовлених на основі твердих розчинів складу Ag6+x(P1-xGex)S5I (х=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0), встановлено зростання значень загальної електропровідності, що характерно для матеріалів з іонною електропровідністю у твердому стані.

Ключові слова: аргіродити; тверді розчини; кераміки; імпедансна спектроскопія; електропровідність; оптичні властивості; псевдоширина забороненої зони.

Біографії авторів

Т.О. Малаховська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., ст.н.с., старший науковий співробітник

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., старший науковий співробітник

М.Й. Філеп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., старший науковий співробітник

М.М. Поп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.фіз.мат.н., докторант

І.О. Шендер, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Аспірантка

О.П. Кохан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доц., доцент кафедри неорганічної хімії

Ю.П. Жукова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., інженер кафедри аналітичної хімії

Я.І. Студеняк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доц., завідувач кафедри аналітичної хімії

Л.М. Сусліков, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д. фіз.-мат. н., проф., професор кафедри прикладної фізики

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23