РЕГІОСЕЛЕКТИВНІСТЬ ТЕЛУРО-ІНДУКОВАНОЇ ЦИКЛІЗАЦІЇ ТЕРМІНАЛЬНОЗАМІЩЕНИХ АЛІЛЬНИХ, БУТЕНІЛЬНИХ ТА ПРОПАРГІЛЬНИХ ТІОЕТЕРІВ ТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИНУ

Автор(и)

  • М.М. Кут ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0015-8356
  • Д.Ж. Кут ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • М.Ю. Онисько ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6121-828X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.2.54-60

Анотація

Метод електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації широко використовується для синтезу конденсованих похідних тієнопіримідину. В цій роботі досліджено регіоселективність процесу електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації термінально заміщених алільних, бут-1-енільних та пропаргільних тіоетерів тієно[2,3-d]примідину п-метоксифенілтелур-трихлоридом.

Встановлено, що в результаті телуро-індукованої циклізації п-метоксифеніл-телуртрихлоридом бутенільних тіоетерів 5,6-диметил-3-фенілтієно[2,3-d]піримідин-4(3H)-ону регіоселективно одержано ангулярні трициклічні хлориди – 8-(дихлоро(4-метоксифеніл)-теланіл)-2,3,9-триметил-4-оксо-5-феніл-5,7,8,9-тетрагідро-4H-тієно[3',2':5,6]піримідо[2,1-b][1,3]тіазин-10-ію та 9-((дихлоро(4-метоксифеніл)-теланіл)метил)-2,3-диметил-4-оксо-5-фенілl-5,7,8,9-тетрагідро-4H-тієно[3',2':5,6]піримідо[2,1-b][1,3]тіазин-10-ію з анельованим шестичленним циклом у вигляді комплексів з п-метоксифенілтелуртрихлоридом. Доведено, що електрофільна внутрішньомолекулярна циклізація 5,6-диметил-2-(проп-2-ін-1-ілтіо)-3-фенілтієно[2,3-d]піримідин-4(3H)-ону арилтелуртрихлоридом відбувається з утворенням комплексу арилтелуртрихлориду з ангулярним хлоридом 8-((дихлоро(4-метоксифеніл)-таланіл)метиліденен)-2,3-диметил-4-оксо-5-феніл-4,5,7,8-тетрагідротіазоло[3,2-a]тієно[3,2-e]піримідин-9-ію у вигляді одного геометричного ізомеру.

Ключові слова: електрофільна гетероциклізація; п-метоксифенілтелуртрихлорид; телурорганічні сполуки; хлорид 4H-тієно[3',2':5,6]піримідо[2,1-b][1,3]тіазин-10-ію; хлорид тіазоло[3,2-a]тієно[3,2-e]піримідин-9-ію.

Біографії авторів

М.М. Кут, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доцент кафедри органічної хімії

Д.Ж. Кут, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Аспірантка кафедри органічної хімії

М.Ю. Онисько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д.х.н., доцент, завідувач кафедри органічної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23