ТЕЛУРОІНДУКОВАНА ЦИКЛІЗАЦІЯ 2-(БУТ-2-ЕНІЛТІО)ХІНОЛІНКАРБАЛЬДЕГІДУ ТА ХІНАЗОЛІН-4-ОНУ

Автор(и)

  • Т.Ш. Сабо ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • Д.Ж. Кут ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • М.М. Кут ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0015-8356
  • М.Ю. Онисько ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6121-828X
  • В.Г. Лендєл ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.2.73-78

Анотація

Арилтелуртрихлориди зарекомендували себе в якості хороших циклізуючих реагентів у реакціях електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації, пропенільних похідних гетероциклів. Натомість, інформації по використанню в реакціях з п-алкоксифеніл-телуртрихлоридами бутенільних похідних обмежене. В даній роботі досліджено регіоселективність процесу електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації бут-2-енільних тіоетерів хінолін-3-карбальдегіду та хіназолін-4-ону п-метоксифенілтелуртрихлоридом.

Встановлено, в результаті телуро-індукованої циклізації п-метоксифеніл-телуртрихлоридом бут-2-енільних тіоетерів хіноліну та хіназоліну регіоселективно одержано ангулярні трициклічні хлориди – 2-(дихлоро(4-метоксифеніл)-теланіл)- 1-метил-5-форміл-2,3-дигідро-1H-[1,3]тіазино[3,2-a]хінолін-11-ію та 2-(дихлоро(4-метоксифеніл)-теланіл)-1-метил-6-оксо-5-феніл-2,3,5,6-тетрагідро-1H-[1,3]тіазино[3,2-a]хіназолін-11-ію відповідно з анельованим шестичленним циклом у вигляді комплексів з п-метоксифенілтелуртрихлоридом. Підібрано оптимальні умови проведення реакції електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації.

Ключові слова: електрофільна гетероциклізація; п-метоксифенілтелуртрихлорид; телурорганічні сполуки; хлорид 2-(дихлоро(4-метоксифеніл)-теланіл)- 1-метил-5-форміл-2,3-дигідро-1H-[1,3]тіазино[3,2-a]хінолін-11-ію; хлорид 2-(дихлоро(4-метоксифеніл)-теланіл)-1-метил-6-оксо-5-феніл-2,3,5,6-тетрагідро-1H-[1,3]тіазино[3,2-a]хіназолін-11-ію.

Біографії авторів

Т.Ш. Сабо, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Студент

Д.Ж. Кут, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Аспірант

М.М. Кут, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доцент кафедри органічної хімії

М.Ю. Онисько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д.х.н., доц., завідувач кафедри органічної хімії

В.Г. Лендєл, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д.х.н., проф.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23