СИНТЕЗ ТЕРМІНАЛЬНИХ 2-АЛКЕНІЛ(АЛКІНІЛ)ТІО-5-ЦІАНО-6-(п-ДИМЕТИЛАМІНОФЕНІЛ)ПІРИМІДИН-4-ОНІВ

Автор(и)

  • М.В. Повідайчик ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • О.М. Онисько ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • М.Ю. Онисько ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6121-828X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.2.79-83

Анотація

Моно- та поліциклічні піримідини володіють протипухлинною, противірусною, протисудомною активностями, проявляють протизапальну та знеболюючу дію, є інгібіторами альдозоредуктази, росту рослин. Алкенілфункціоналізовані піримідини добре себе зарекомендували як субстрати для дослідження регіоселективності реакцій електрофільної гетероциклізації під дією галогеновмісних електрофільних агентів, а галогено- та халькогенофункціоналізовані продукти циклізації проявляли високу антибактеріальну, протигрибкову та протималярійну активності. Введення до таких алкенілпіримідинів нових функціональних груп, здатних до модифікації, може суттєво вплинути на їх реакційну здатність та змінити/підсилити біологічну активність продуктів галоциклізації. Нами запропоновано синтез 2-алкеніл(алкініл)тіо похідних 5-ціано-6-(п-диметиламінофеніл)-піримідин-4-ону, що містять лабільну до функціоналізації ціано-групу. В результаті алкілування 2-тіоксо-5-ціано-6-(п-диметиламінофеніл)піримідин-4-он ненасиченими алкіл галогенідами в лужному середовищі одержано перспективні для гетероциклізації галогеновмісними електрофільними реагентами термінальні алкенільні (аліл, металіл) та алкінільні (пропаргіл) тіоетери ціанопіримідинону.

Ключові слова: 2-тіоксо-5-ціано-піримідин-4-он; алкілування; алкенілтіопіримідинон; алкiнілтіопіримідинон.

Біографії авторів

М.В. Повідайчик, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Аспірант

О.М. Онисько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Студент

М.Ю. Онисько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д.х.н., доц., завідувач кафедри органічної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23