РОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ХІМІЇ У КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • В.М. Дзямко ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0541-7361
  • В.Й. Дзямко Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6627-2015
  • І.П. Стерчо ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9752-9343
  • А.В. Батько ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.2.84-94

Анотація

Умови сьогодення вимагають модернізації системи освіти. Основна увага в державній доктрині розвитку освіти зорієнтована на особистість, а це вимагає внесення певних змін і навіть повної перебудови класичних методичних підходів до навчання.

В умовах сьогоднішніх реалій необхідно враховувати зниження рівня вмінь та знань учнів з усіх шкільних предметів, і хімії зокрема. Навчальні завдання відіграють важливу роль у системі освіти. Однак, в умовах дистанційного навчання роль кожного виду навчальних завдань суттєво зростає.

Проаналізовано методику використання навчальних завдань під час вивчення хімії в загальноосвітній школі, виявлено недоліки традиційних методик. Запропоновано шлях вирішення цієї проблеми. Визначено основні критерії та показники, за якими перевірялась педагогічна ефективність розробленої методики, зокрема, рефлексія особистісних навчальних досягнень. Встановлено кращу успішність та мотивацію навчання експериментального класу, оскільки переважна більшість учнів досягли високого та достатнього рівня якості знань. Показано зростання індексу комфортності та рівня самооцінки особистих навчальних досягнень в експериментальному класі порівняно з контрольним. Продемонстровано, що такі показники, як здатність до рефлексії особистісних навчальних досягнень, здатність розв’язувати завдання з хімії в учнів експериментального класу також вищі, ніж у контрольному класі.

Ключові слова: навчальні завдання; запитання; вправи; задачі; хімія; освітня діяльність.

Біографії авторів

В.М. Дзямко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доц., доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

В.Й. Дзямко, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II

К.пед.н., доц., доцент кафедри математики та інформатики

І.П. Стерчо, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доц., доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

А.В. Батько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Студент

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23