КВАЗІБІНАРНА СИСТЕМА Ag7PSe6 –Ag2Se

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.1.15-19

Анотація

Напівпровідникові бінарні та тернарні селеніди аргентуму викликають значний практичний інтерес, зокрема як перспективні термоелектричні матеріали. До них відносяться зокрема вузькозонний напівпровідник Ag2Se та Ag7PSe6 із розупорядкуваною катіонною підграткою та жорсткого аніонним каркасом, що спричиняє ефективне розсіювання фононів. Допінгування Ag7PSe6 вузькозонним напівпровідником Ag2Se, має привести до підвищення його провідності, а Ag2Se більш розупорядкованою аргіродитною фазою Ag7PSe6 до пониження теплопровідності. В обидвох випадках це має сприяти підвищенню термоелектричної добротності відповідних фаз. Водночас, встановлення умов одержання допінгованих фаз потребує вивчення умов їх існування в системі Ag7PSe6–Ag2Se. Дана робота присвячена дослідженню фазових рівноваг у системі Ag7PSe6–Ag2Se в усьому концентраційному інтервалі. За результатами рентгенівського фазового та диференціального термічного аналізу побудовано відповідну фазову діаграму. Встановлено, що система Ag7PSe6–Ag2Se є квазібінарною. Вона характеризується чотирма процесами: двома евтектоїдними при 405 К та 433 К, спричиненими наявністю поліморфних модифікацій у Ag2Se та Ag7PSe6, відповідно; евтектичним при 893 К (координати евтектичної точки становлять 893 К і ~8 мол. % Ag2Se) і монотектичним процесом при 977 К. Вище цієї температури в інтервалі концентрацій ~9 - ~87 мол.% спостерігається область незмішуваності в рідині. Області гомогенності вихідних компонентів становлять менше 5 мол. %.

Ключові слова: квазібінарна система; селеніди; фазові рівноваги; фазова діаграма.

Біографії авторів

В. І. Сабов , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

І. Є. Барчій , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., проф.; завідувач кафедри неорганічної хімії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

М. П’ясецкі, Університет ім. Яна Длугоша в Честохові

Доктор наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики

М.Й. Філеп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

М.Ю. Сабов , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц.; доцент кафедри неорганічної хімії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-02