ВПЛИВ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ НА ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.1.45-49

Анотація

Проведене дослідження виявило, що студенти 1 курсу медичного факультету надають перевагу дистанційній формі навчання та використанню тестування з множинним вибором на електронній освітній платформі при вивченні курсу "Біоорганічна хімія". Водночас, традиційні аудиторні заняття без використання наочних засобів та завдань з відкритою відповіддю показали найнижчі показники успішності, але студенти зазначили, що саме на таких заняттях вони найефективніше засвоюють навчальний матеріал, водночас зазначено, що якісні засоби наочності також сприятливо впливають на засвоюваність. Відповідно до отриманих результатів, рекомендується продовжувати розвивати банк завдань та використовувати електронну освітню платформу з тестуванням із множинним вибором, проте модифікувати завдання та змінювати параметри тесту. Дослідження вказує на те, що студенти позитивно сприймають використання технологій та інтерактивних методів навчання, які забезпечують більш гнучкий режим навчання та можливість самостійного вивчення матеріалу. Результати дослідження можуть бути корисними при розробці програм навчання та підвищенні якості освітнього процесу. В подальшому, можна розглянути можливість впровадження більш широкого спектру інтерактивних методів навчання та використання сучасних технологій, що підтримують активну інтеграцію студентів до процесу освоєння навчального матеріалу.

Ключові слова: якість навчання; успішність навчання; тестування; форма навчання.

Біографії авторів

Н.І. Король, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доцент кафедри органічної хімії

М.М. Кут , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доцент кафедри органічної хімії

В.Г. Лендєл, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д.х.н., проф., директор навчально-наукового інституту хімії та екології

М.В. Сливка, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д.х.н., про., професор кафедри органічної хімії

М.Ю. Онисько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., доц., завідувач кафедри органічної хімії

А.О. Кривов’яз, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри органічної хімії

І.Ф. Русин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доцент кафедри органічної хімії

Ю.І. Фаринюк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри органічної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-02