КОМПЛЕКСИ п-МЕТОКСИФЕНІЛТЕЛУРТРИХЛОРИДУ З АЛІЛЬНИМИ ТІОЕТЕРАМИ 5-АРИЛ-1,3,4-ОКСАДІАЗОЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.1.57-61

Анотація

1,3,4-Оксадіазол та його функціональні похідні володіють широким спектром біологічної активності. Відомі приклади використання оксадіазолів у матеріалознавстві, як високоенергетичних молекул. Тому синтез нових функціональних похідних на їх основі є актуальною проблемою. В даній роботі наведено синтез алільних тіоетерів 5-нітрофеніл-1,3,4-оксадіазолу реакцією алкілування відповідних тіонів аліл бромідом в спиртово-лужному середовищі. Такі тіоетери досліджувалися в реакціях з фенілселентригалогенідами, в результаті чого синтезовано галогеніди оксадіазоло[2,3-d][1,3,4]тіаселеназинію. Нами досліджено взаємодію телуровмісного аналогу — п-метоксифенілтелуртрихлориду з алільними тіоетерами 5-нітрофеніл-1,3,4-оксадіазолу. Встановлено, що реакція між п-метоксифенілтелуртрихлоридом та досліджуваними алкенільними тіоетерами протягом 8 годин відбувається з утворенням адуктів складу субстрат-електрофіл 1:1 не залежно від співвідношення реагентів. Спроби зміни полярності розчинника, збільшення часу реагування та зміни температурного режиму не змінили напрямку реакції. На основі отриманих експериментальних спектральних даних та даних елементного аналізу запропоновано будову одержаних комплексів.

Ключові слова: п-метоксифенілтелуртрихлорид; 1,3,4-оксадіазол; алільні тіоетери; телурорганічні сполуки; молекулярні комплекси.

Біографії авторів

М.М. Кут, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доцент кафедри органічної хімії

Д.Ж. Кут, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Аспірант

А.О. Кривов’яз, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри органічної хімії

М.Ю. Онисько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., доц., завідувач кафедри органічної хімії

В.Г. Лендєл, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., проф., директор навчально-наукового інституту хімії та екології

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-02