ЗМІНА NDVI-ІНДЕКСУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 2000-2022 РОКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.1.62-67

Анотація

Систематичний моніторинг Карпатського регіону необхідний для збереження його унікального природно-ресурсного потенціалу. Зручним та інформативним показником стану рослинного покриву є NDVI-індекс – Нормалізований Диференційний Вегетаційний Індекс, який розраховується на основі супутникових даних про поглинання та відбивання досліджуваною поверхнею червоного та ближнього інфрачервоного випромінювання.

Для дослідження динаміки значень вегетаційного індексу та стану рослинного покриву Карпатського регіону, завантажено та оброблено знімки космічних проектів Landsat 7 і 8 за 2000, 2013, 2020, 2021 та 2022 роки. Оптимальним показником для аналізу зміни стану рослинного покриву у просторі і часі є інтегральний індекс NDVIсер. Для 12-ти із 15-ти оброблених знімків найбільше значення інтегрального індексу NDVIсер=0,40-0,42 встановлено для полігону 1, що охоплює частину Закарпатської області. Найменші значення 0,13-0,16 встановлено для полігону 3, що покриває частини Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Розраховано значення площ ареалу, вкритих здоровою або густою рослинністю, для яких NDVI˃0,33. Максимальне значення такого показника встановлено для полігону 1 у 2021 році – 81,54%, мінімальне – 52,89% - для полігону 3 у 2013 році.

Ключові слова: Карпатський регіон; рослинний покрив; вегетаційний індекс; багатоспектральний аналіз; растр; екстент.

Біографії авторів

О.С. Глух, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища

О.І. Симканич , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц.

В.М. Качаєв, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

студент

Е.І. Глюдзик, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-02