Симканич О.І., Кохан О.П., Глух О.С., Крч К.Л., Литвин О.В., Сватюк Н.І., Буцяк І.В. МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ ВИТОКУ РІЧКИ ТИСА (БІЛА ТИСА)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.2.75-82

Анотація

Встановлені закономірності розподілу, міграції та акумуляції природних гамма-активних нуклідів 40К, рядів урану 238U (214Pb, 214Bi) і торію 232Th (212Pb, 212Bi, 228Ac, 208Tl), а також техногенного 137Cs у седиментах притоки р. Тиси (Біла Тиса), Закарпатської області. Показано, що сумарний вміст досліджуваних радіонуклідів у донних відкладах за всією протяжністю р. Тиси відрізняється незначно і пропорційний рівню її замулювання, що в значній мірі залежить від багатьох факторів, зокрема, інтенсивності процесів обміну радіонуклідів між ґрунтами і водними ресурсами, вмісту води, органічних речовин та морфологічних особливостей річки. Встановлено, що сумарна питома активність природних гамма-активних радіонуклідів (без урахування 40К) у седиментах коливається у межах 195,5-293,9 Бк/кг. Найвищий вміст даних ізотопів визначено у точці злиття Білої та Чорної Тиси. Проведення картування досліджених територій за вмістом 40К та 137Cs показало, що зона акумуляції даних гамма-активних нуклідів зосереджена у нижній частині річки (точка злиття Білої та Чорної Тиси), обґрунтовано ймовірні причини цього явища. Аналіз оцінки ступеня зв’язку між вмістом радіонуклідів (рядів 238U і 232Th, 40К та  137Cs) у залежності від територіального фактору демонструє, що для більшості гамма-активних нуклідів спостерігається зональність їх розподілу у донних відкладах витоку річки.

Ключові слова: радіонукліди; гамма-активні нукліди; радіоекологічний моніторинг; донні відклади; міграція;  акумуляція;  вміст Cs/K; р. Тиса.

Біографії авторів

О.І. Симканич, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доцент, доцент кафедри фармацевтичних дисциплін

О.П. Кохан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри неорганічної хімії

О.С. Глух, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Х.Л. Крч, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.б.н., доц., доцент кафедри фармацевтичних дисциплін

О.В. Литвин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

старший викладач кафедри фармацевтичних дисциплін

Н.І. Сватюк, Інститут електронної фізики Національної академії наук України

к.т.н., науковий співробітник інституту електронної фізики Національної академії наук України

І.В. Буцяк, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

д.с.-г.н., проф., професор кафедри біотехнології та радіоекології

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-22