СИНТЕЗ ТІАЗОЛОХІНАЗОЛІНАРИЛТЕЛУРИДУ

Автор(и)

  • Д.Ж. Кут ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • М.М. Кут ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0015-8356
  • М.Ю. Онисько ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6121-828X
  • В.Г. Лендєл ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.1.78-83

Анотація

Симетричні та несиметричні халькогеніди органічної природи є класом елементорганічних сполук, які широко використовують як проміжні синтетичні продукти в ряді органічних реакцій, як ліганди в хімії координаційних сполук, володіють широким спектром біологічної активності. В хімії телурорганічних сполук особливе місце займають диарилтелуриди, які мають важливе синтетичне значення для утворення нових вуглець-вуглецевих зв'язків. Синтез нових представників даного класу телуровмісних сполук є актуальним завданням.

Одним із основних методів одержання диарилтелуридів є взаємодія арилборонових кислот з диарилдителуридами за наявності різних металовмісних каталізаторів або мікрохвильового випромінювання. В даній роботі розглянуто спосіб одержання несиметричних телуридів реакцією відновлення натрій сульфітом солей тіазолохіназолінарил дихлоротелуридів без використання каталізаторів.

Встановлено, що реакція гідрохлориду 2-((дихлоро(4-метоксифеніл)-4-теланіл)метил)-2,3-дигідро-5H-тіазоло[2,3-b]хіназолін-5-oну з трикратним надлишком натрій сульфіту призводить до утворення 2-(((4-метоксифеніл)теланіл)метил)-2,3-дигідро-5H-тіазоло[2,3-b]хіназолін-5-oну. Слід відмітити, що при відновленні не розщеплюється зв'язок Те–С. При аналізі спектральних даних сигнали протонів тіазольного циклу та екзоциклічного арилтелурового фрагменту зазнають сильнопольного зміщення.

Таким чином, в результаті реакції відновлення гідрохлориду 2-((дихлоро(4-метоксифеніл)-4-теланіл)метил)-2,3-дигідро-5H-тіазоло[2,3-b]хіназолін-5-oну отримано біологічно перспективний та придатний для подальшої функціалізації телурид.

Біографії авторів

Д.Ж. Кут, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант

М.М. Кут, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доцент кафедри органічної хімії

М.Ю. Онисько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., доцент, завідувач кафедри органічної хімії

В.Г. Лендєл, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., проф., директор навчально-наукового інституту хімії та екології

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-23