Том 1, № 43 (2020)

DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2020.1

Зміст

Статті

До 90-річчя Спепана Буцко PDF
I. E. Barchiy 5
СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАЛЬКОГЕНІДІВ Ce0,5R1,5PbSi2S8 і Pr1,5R0,5PbSi2S8 (R' – Tb, Y, Er) PDF (English)
Kh. О. Melnychuk, О. V. Smitiukh, O. V. Marchuk, N. V. Mazur, V. О. Yukhymchuk 6-15
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ТА ПРОГНОЗ ДЕЯКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПОЛУК A2TeC6 (A – Li, Na, K, Rb, Cs; C – F, Cl, Br, I) PDF PDF (English)
E. Yu. Peresh, V. I. Sidey, O. V. Zubaka, I. E. Barchiy 16-22
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ Tl4P2Se6 – TlSbP2Se6 PDF
V. I. Sabov, M. V. Potorij, M. Piasecki, A. A. Fedorchuk, M. Y. Filep, A. I. Pogodin, M. Yu. Sabov 23-26
ОЦІНКА ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВОДИ ОЗЕРА СИНЕВИР ТА ЙОГО ПРИТОКІВ PDF
O. Yu. Sukhareva, T. M. Yarema, T. S. Sukhareva 27-31
СИНТЕЗ ТА БІОАКТИВНІСТЬ 5,5'-БУТАН-БІС-4-ЗАМІЩЕНИХ-4H-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНІВ PDF
N. I. Korol, O. M. Holovko-Kamoshenkova, M. V. Slivka, O. V. Pallah, N. V. Boyko, V. G. Lendel 32-39
РЕГІО- ТА СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНІСТЬ ТЕЛУРОІНДУКОВАНОЇ ЦИКЛІЗАЦІЇ 6-МЕТИЛ-2-ПРОПАРГІЛТІОПІРИМІДИН-4(3H)-OНУ п АЛКОКСИФЕНІЛТЕЛУРТРИХЛОРИДАМИ PDF
M. M. Kut, M. Yu. Onysko, V. G. Lendel 40-45
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕКСАБРОМОТЕЛУРАТУ 3-МЕТИЛТІО-4-ФЕНІЛ-5-ФЕНІЛАМІНО-1,2,4-ТРИАЗОЛ-1-ІЮ PDF
V. I. Sidey, M. M. Fizer, M. V. Slivka 46-52
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АМІНО- ТА МЕРКАПТО-ГРУП НА АРОМАТИЧНІСТЬ ЯДРА 1,2,4-ТРИАЗОЛУ PDF
M. M. Fizer, O. I. Fizer, M. V. Slivka, V. G. Lendel 53-60
ТЕРМОДИНАМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ІОНООБМІННОЇ СОРБЦІЇ ІОНІВ ФЕРУМУ НА КЛИНОПТИЛОЛІТІ PDF
S. S. Milyovich, V. I. Gomonaj, M. M. Fizer 61-65
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕДТА НА ВМІСТ ТА РОЗПОДІЛ ПЛЮМБУМУ У СИСТЕМІ «ГРУНТ – РОСЛИНА» ПІД ЧАС ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ PDF
O. S. Glukh, O. I. Symkanich, N. I. Svatіuk, D. I. Molnar-Babilya 66-70
ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТАХ ТА ЛІКАРСЬКІЙ РОСЛИНІ LAMIUM ALBUM L. (LAMIACEAE) НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
O. I. Symkanich, S. M. Sukharev, K. L. Krch, O. S. Glukh, O. V. Kryvanych, N. I. Svatіuk, V. T. Masliuk 71-76
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ОЗЕРА У С. ОРІХОВИЦЯ PDF
S. V. Galla-Bobyk, I. I. Chonka 77-85
АНТРОПОГЕННА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ НПП «СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ» ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГІДРОМЕРЕЖІ PDF
M. I. Vovkunovich, L. Yu. Roman, S. Yu. Chundak 86-91
ЧАСОВІ ЗМІНИ ХІМІЧНИХ, ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ І БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ГЛЮКОЗИ ТА САХАРОЗИ ОПРОМІНЕНИХ НА МІКРОТРОН М-30 З ЕНЕРГІЄЮ 12,5 МеВ PDF (English)
O. I. Symkanich, V. T. Masliuk, N. V. Boyko, S. A Tymoshchuk, N. I. Svatіuk, О. М. Pop, М. М Nyorba Bobikov, G. F. Pitchenko, О. М. Turkhovskij, N. I. Romanyuk, І. G. Megela, О. А. Tarnay, I. I. Gajnish 92-101